Vad är rättslig handlingsförmåga?

 

Rättslig handlingsförmåga är en förmåga att med rättsligt bindande verkan själv sluta avtal och därmed skaffa sig rättigheter och skyldigheter. Alla människor har rättslig handlingsförmåga förutom:Rättslig handlingsförmåga

  • Personer som är underåriga (under 18 år).
  • Personer som är psykiskt störda.
  • Personer som är försatta i konkurs.
  • Personer som har förvaltare.

Även underåriga har viss rättslig handlingsförmåga när de är 16 år. Exempelvis har de rådighet över lön från sommarjobb m.m. Juridiska personer som exempelvis aktiebolag har även de rättslig handlingsförmåga.

Besök Juridiska Dokument för att ladda ner alla tänkbara dokument!