Krävs en advokat vid skilsmässa?

En advokat är inte alls nödvändig vid äktenskapsskillnad. Läs mer om detta på Familjejurist.nu!En vanlig fråga är om det krävs att man anlitar en advokat om man vill skiljas? Ni behöver inte alls någon advokat för att skiljas under förutsättning att ni är överens om att skiljas.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver för att ansöka om skilsmässa!

Förutom ansökan om skilsmässa så ingår följande blanketter i detta paket:

  • Ansökan om fullföljd
  • Särlevnadsintyg
  • Återkallelse

Alla dokumenten är upprättade samt uppdateras löpande av jurister på Thorlund Juristbyrå AB. Detta borgar för att alla dokument är juridiskt korrekta och uppdateras i takt med att lagstiftningen förändras. Med samtliga blanketter följer naturligtvis tydliga och lättförståeliga instruktioner.

I samband med att ni laddar ner dokumenten för er ansökan om skilsmässa så kan ni med fördel även ladda ner de dokument som krävs för att göra en bodelning. Bodelningsavtalet mellan makar är ett komplett paket för bodelning mellan makar i samband med äktenskapsskillnad och innehåller även ansökan om lagfart.

Läs mer om de dokument som finns för direkt nedladdning på Juridiska Dokument!