Testamente

Testamente

Ett testamente är ett otroligt viktigt dokument att låta upprätta om du verkligen bryr dig om dina nära och kära. Om det inte finns något giltigt testamente vid din bortgång så fördelas din kvarlåtenskap enligt lagens regler. Jag skall först redogöra översiktligt för ärvdabalkens regler innan jag berättar mer om hur du kan låta upprätta ett testamente.

Ärvdabalken reglerar hur arvet efter en avliden person skall fördelas och lagen delar in arvtagarna i tre olika klasser:

  1. Första arvsklassen som utgörs av den avlidnes bröstarvingar. Med bröstarvingar avses den avlidnes avkomlingar i rakt nedstigande led, dvs barn, barnbarn osv. Även adopterade barn och inseminerade barn omfattas av den första arvsklassen.
  2. Andra arvsklassen har bara rätt till arv om det inte finns någon arvinge i första arvsklassen. Finns inga arvingar i första klassen ärver i första hand den avlidnes far och mor hälften var. Om någon av föräldrarna är avlidna ärver den avlidnes syskon och halvsyskon förälderns del. Om även syskon är avlidna ärver dennes bröstarvingar arvslotten.
  3. Tredje arvsklassen ärver endast om ingen i första eller andra arvsklassen är i livet. Den tredje arvsklassen utgörs av mor- och farföräldrar samt deras barn dvs farbröder, fastrar, morbröder och mostrar till den avlidne.

När det inte finns några levande arvingar i ovanstående 3 arvsklasser eller något testamente så tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden.

Om du vill förändra den legala arvsordningen så måste du låta upprätta ett testamente och förordna om hur du vill fördela din kvarlåtenskap. Att många människor drar sig för att låt upprätta sitt testamente är förståeligt. Det är inte särskilt upplyftande att planera inför sin egen bortgång och det kan innebära en ansenlig kostnad att få ett testamente upprättat av en jurist. Jag kan inte nog understryka vikten av att låta en jurist upprätta ditt testamente. Du hjälper dina nära och kära att fördela din kvarlåtenskap på ett korrekt sätt genom att låta upprätta ett testamente och detta förhindrar bittra slitningar mellan dina arvingar.

Du kan ladda ner ert inbördes testamente på Juridiska Dokument. Juridiska Dokument är en onlinetjänst som vi på Thorlund Juristbyrå AB startat på begäran av flera av våra klienter. Där kan du ladda ner juridiska avtal upprättade av våra jurister till en rimlig kostnad.

Ladda ner den typ av testamente som passar dina personliga behov och förutsättningar: