Vad är rättslig handlingsförmåga?

Rättslig handlingsförmåga

Vad är rättslig handlingsförmåga? Rättslig handlingsförmåga är en förmåga att med rättsligt bindande verkan själv sluta avtal och därmed skaffa sig rättigheter och skyldigheter. Alla människor har rättslig handlingsförmåga förutom: Personer som är underåriga (under 18 år). Personer som är psykiskt störda. Personer som är försatta i konkurs. Personer som har förvaltare. Även underåriga har … Läs mer