Vad är rättslig handlingsförmåga?

Rättslig handlingsförmåga

Vad är rättslig handlingsförmåga? Rättslig handlingsförmåga är en förmåga att med rättsligt bindande verkan själv sluta avtal och därmed skaffa sig rättigheter och skyldigheter. Alla människor har rättslig handlingsförmåga förutom: Personer som är underåriga (under 18 år). Personer som är psykiskt störda. Personer som är försatta i konkurs. Personer som har förvaltare. Även underåriga har … Läs mer

Krävs en advokat vid skilsmässa?

En advokat är inte alls nödvändig vid äktenskapsskillnad. Läs mer om detta på Familjejurist.nu!

Krävs en advokat vid skilsmässa? På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver för att ansöka om skilsmässa! Förutom ansökan om skilsmässa så ingår följande blanketter i detta paket: Ansökan om fullföljd Särlevnadsintyg Återkallelse Alla dokumenten är upprättade samt uppdateras löpande av jurister på Thorlund Juristbyrå AB. Detta borgar för att alla … Läs mer

Har någon av er särkullbarn?

Inbördes testamente för makar med särkullbarn

Har någon av er särkullbarn? Har någon av er särkullbarn? Ni kanske går runt med en berättigad oro över hur efterlevande make skall ha råd att bo kvar i den gemensamma bostaden om särkullbarnen gör anspråk på sin laglott vid förälderns bortgång. Det är inte möjligt att göra särkullbarn arvslösa genom att testamentera all sin … Läs mer